Bli medlem i Societas Linguistica Europaea

Som medlem mottar du årligen Folia Linguistica och Folia Linguistica Historica, två förgranskade vetenskapliga journaler av hög internationell nivå.

Mera information Online-ansökan

Nuvarande medlemmar i Societas Linguistica Europaea

Nuvarande medlemmar i SLE kan logga in på SLE Members’ Area där man kan redigera sina kontaktinformationer samt förnya sitt medlemskap, antingen online med kreditkort eller genom att skicka in en medlemskapsanmälan.

Societas Linguistica Europaea meeting

This year’s meeting is the 52nd Annual Meeting

Time:

21 – 24 August , 2019

Place:

Leipzig University, Leipzig, Germany

Organizer:

Prof. Dr. Martin Haspelmath & Dr. Susanne Michaelis