Bli medlem i Societas Linguistica Europaea

Som medlem mottar du årligen Folia Linguistica och Folia Linguistica Historica, två förgranskade vetenskapliga journaler av hög internationell nivå.

Mera information Online-ansökan

Nuvarande medlemmar i Societas Linguistica Europaea

Nuvarande medlemmar i SLE kan logga in på SLE Members’ Area där man kan redigera sina kontaktinformationer samt förnya sitt medlemskap, antingen online med kreditkort eller genom att skicka in en medlemskapsanmälan.

Societas Linguistica Europaea meeting

The 53rd Annual Meeting

Time:

26 August - 1 September, 2020

Place:

Digital platform, Zoom, Internet

Organizer:

Olga Spevak - Bert Cornillie

Web:

Email: