Societas Linguistica Europaea

Shoqata Evropiane e Gjuhësisë, e cila njihet me termin “The Societas Linguistica Europaea” (SLE), është Shoqatë Evropiane e Gjuhësisë. Anëtarët e saj mund të jenë europianë ose jo. Qëllimi i saj është përparimi i studimeve shkencore për gjuhën në të gjitha aspektet e saj në të gjitha vendet evropiane.

Bashkohuni me Shoqatën Evropiane të Gjuhësisë

Si anëtarë, ju do të përftoni kopjet tuaja vjetore të Folio Linguistica dhe Filio Linguistica Historica, dy revista gjuhësore me referencë të njohjes ndërkombëtare.

Më shumë detaje Aplikim online

Anëtarët egzistues të Shoqatës Evropiane të Gjuhësisë

Anëtarët e SLE-së mund të logohen me Zonën e tyre të Anëtarësisë së Shoqatës Evropiane të Gjuhësisë (SLE). Logimi ju lejon të ndryshoni detajet e kontakteve tuaja, ju lejon të kontrolloni  datat e rianëtarësimit, si dhe të ribëni anëtarësimin tek botimet e SLE-së ose online me kartë krediti, ose duke dërguar formularin e rianëtarësimit.

Societas Linguistica Europaea meeting

The 57th Annual Meeting

Time:

21 to 24 August, 2024

Place:

University of Helsinki, Helsinki, Finland

Organizer:

Prof. Dr. Matti Miestamo