Societas Linguistica Europaea

החברה הבלשנית האירופאית (SLE) היא האגודה האירופאית לבלשנות. חבריה פעילים באירופה ומחוצה לה. מטרתה היא קידום מחקר מדעי של השפה על כל גווניו, הן בארצות אירופה והן במקומות אחרים.

הצטרף לחברה הבלשנית האירופאית

כחבר האגודה, תהיה זכאי לקבל עותקים של השנתונים Folia Linguistica ו-Folia Linguistica Historica, שניהם כתבי עת מקצועיים בעלי מעמד בינלאומי.

טופס הצטרפות מקוון עוד פרטים

חברי החברה הבלשנית האירופאית

חברי ה SLE יכולים להכנס לדף חברי האגודה. הכניסה מאפשרת לכל חבר לשנות את פרטיו, לבדוק את תאריכי חידוש חברותו ולחדש את המנוי שלו באגודה, או באתר באמצעות כרטיס אשראי, או על ידי שליחת טופס החידוש לאגודה.

Societas Linguistica Europaea meeting

The 56th Annual Meeting

Time:

29 August to 1 September, 2023

Place:

National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece

Organizer:

Assoc. Prof. Dr. Nikolaos Lavidas