Societas Linguistica Europaea

انجمن زبان­شناسی اروپا (SLE) انجمنی اروپایی برای زبان­شناسی است. اعضای آن می­توانند از کشورهای اروپایی و یا غیراروپایی باشند. هدف آن پیشرفت در زمینۀ مطالعات علمی زبان در همۀ زمینه­های این علم هم در کشورهای اروپایی و هم در سایر کشورها می­باشد.

عضویت در انجمن زبان­شناسی اروپا

به عنوان یک عضو در انجمن، شما دو نسخه از مجله­های معتبر بین­المللی و شناخته شدۀ زبان­شناسی Folia Linguistica و Folia Linguistica Historica را سالیانه دریافت خواهید کرد

جزئیات بیشتر ثبت­نام اینترنتی

اعضای فعلی انجمن زبان­شناسی اروپا

اعضای انجمن می­توانند به بخش اتصال اعضای انجمن در وبگاه انجمن زبان­شناسی رفته و وارد وبگاه شوند. این اتصال به شما اجازه خواهد داد تا بتوانید اطلاعات شخصی خود را تغییر دهید، تاریخ به روزرسانی عضویت خود را چک کنید و عضویت خود را در انجمن از طریق مختلف مانند اینترنت و یا کارت اعتباری و یا با فرستادن برگۀ تمدید عضویت، تمدید کنید.

Societas Linguistica Europaea meeting

Upcoming SLE Meeting

Time:

24 August to 27 August, 2022

Place:

University of Bucharest - “Iorgu Iordan – Al. Rosetti” Institute of Linguistics of the Romanian Academy, Bucharest, Romania

Organizer:

Prof. Dr. Alexandru Nicolae

Email: