Societas Linguistica Europaea

Societas Linguistica Europaea (SLE) е европска лингвистичка организација. Во оваа организација може да членуваат граѓани од европските држави и од држави надвор од Европа. Целта на организацијата е залагање и ширење на научниот пристап кон изучувањето на сите аспекти од јазикот, во Европа и во светот.

Стани член на Societas Linguistica Europaea

Секој член на SLE добива примерок од годишните изданија на списанијата Folia Linguistica  и Folia Linguistica Historica,  две рецензирани лингвистични списанија со признато меѓународно реноме.

За повеќе информацииe За регистрација на интернет

За постоечките членови на организацијата Societas Linguistica Europaea

Како член на организацијата имате пристап до сајтот на SLE членови. На тој сајт може да ги обновувате вашите лични податоци, да го проверите рокот на вашето членство во SLE и  по потреба истото да го обновете по интернет со кредитна картичка или со испраќање на нов формулар со ваши податоци.

Societas Linguistica Europaea meeting

The 56th Annual Meeting

Time:

29 August to 1 September, 2023

Place:

National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece

Organizer:

Prof. Dr. Nikolaos Lavidas