Societas Linguistica Europaea

Societas Linguistica Europaea (SLE) е европейската лингвистична организация. Нейни членове могат да бъдат граждани на европейски държави, както и на държави извън Европа. Цели на организацията са развитието и разпространението на науката за езика във всички нейни аспекти, в европейските държави и извън техните граници.

Стани член на SLE

Всеки член на SLE получава копие от годишните издания на списанията  FoliaLinguistica  и FoliaLinguisticaHistorica, две международно признати рецензирани лингвистични издания.

За повече информация За регистрация по интернет

За членуващите в организацията

Като член на организацията, имате достъп до сайта на SLE членовете. В този сайт можете да актуализирате личните си данни, да следите за изтичане на срока на Вашето членство, както и да удължите членството си в SLE – по интернет, с кредитна карта или чрез изпращане на формуляр за удължаване на членството.

Societas Linguistica Europaea meeting

The 56th Annual Meeting

Time:

29 August to 1 September, 2023

Place:

National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece

Organizer:

Prof. Dr. Nikolaos Lavidas