Societas Linguistica Europaea

Societas Linguistica Europaea (SLE) е европейската лингвистична организация. Нейни членове могат да бъдат граждани на европейски държави, както и на държави извън Европа. Цели на организацията са развитието и разпространението на науката за езика във всички нейни аспекти, в европейските държави и извън техните граници.

Стани член на SLE

Всеки член на SLE получава копие от годишните издания на списанията  FoliaLinguistica  и FoliaLinguisticaHistorica, две международно признати рецензирани лингвистични издания.

За повече информация За регистрация по интернет

За членуващите в организацията

Като член на организацията, имате достъп до сайта на SLE членовете. В този сайт можете да актуализирате личните си данни, да следите за изтичане на срока на Вашето членство, както и да удължите членството си в SLE – по интернет, с кредитна карта или чрез изпращане на формуляр за удължаване на членството.

Societas Linguistica Europaea meeting

Upcoming SLE Meeting

Time:

24 August to 27 August, 2022

Place:

University of Bucharest - “Iorgu Iordan – Al. Rosetti” Institute of Linguistics of the Romanian Academy, Bucharest, Romania

Organizer:

Prof. Dr. Alexandru Nicolae

Email: