Societas Linguistica Europaea

החברה הבלשנית האירופאית (SLE) היא האגודה האירופאית לבלשנות. חבריה פעילים באירופה ומחוצה לה. מטרתה היא קידום מחקר מדעי של השפה על כל גווניו, הן בארצות אירופה והן במקומות אחרים.

הצטרף לחברה הבלשנית האירופאית

כחבר האגודה, תהיה זכאי לקבל עותקים של השנתונים Folia Linguistica ו-Folia Linguistica Historica, שניהם כתבי עת מקצועיים בעלי מעמד בינלאומי.

טופס הצטרפות מקוון עוד פרטים

חברי החברה הבלשנית האירופאית

חברי ה SLE יכולים להכנס לדף חברי האגודה. הכניסה מאפשרת לכל חבר לשנות את פרטיו, לבדוק את תאריכי חידוש חברותו ולחדש את המנוי שלו באגודה, או באתר באמצעות כרטיס אשראי, או על ידי שליחת טופס החידוש לאגודה.

Societas Linguistica Europaea meeting

Upcoming Annual Meeting

Time:

26 August - 1 September, 2020

Place:

SLE 2020 Platform, a digital meeting place, this year

Organizer:

Executive Committee of the SLE

Email: